Archive for Term: Penyakit Dalam

dr. Vika Wirdhani
Sp.PD

Jadwal Praktek

Rabu

Jam 08.00 - 13.00

dr. Maya Wuninggar I.
Sp.PD

Jadwal Praktek

Kamis

Jam 08.00 - 13.00

dr. Iskandar
Sp.PD

Jadwal Praktek

Selasa

Jam 08.00 - 13.00

dr. Era Medina, Sp.PD
Spesialis

Jadwal Praktek

Senin

09.00 - 13.00

Skip to toolbar