Archive for Term: Kebidanan & Kandungan

dr. Agustinus Giri Respati
Sp.OG,KFM

Jadwal Praktek

Rabu dan Jumat

Jam 13.00 s/d Selesai

dr. Boy Rivai P. Siregar
Sp.OG

Jadwal Praktek

Selasa, Kamis

Jam 08.00 - 13.00

dr.Rathi Manjari Fauziah
Sp.OG

Jadwal Praktek

Senin, Rabu

Jam 08.00 - 13.00

Skip to toolbar